Валяци КАМТ

Техническа характеристика ВТХ – 4,5 Д ВТХ – 6,0 Д
1. Работна ширина / м 4,50 6,0
2. Дълбочина на уплътняване / мм 30 – 40
3. Работна скорост / км / ч До 10
4. Габаритни размери / мм
- Работно положение
Дължина 2900 2900
Широчина 4780 6200
Височина 1075 1075
- Транспортно положение / мм
Дължина 4045 4550
Широчина 2340 2800
Височина 1480 1480
5. Маса / кг 2100 2500

валяк1 валяк

Този продукт е от категория: Валяци.