LEMKEN | VarioPal


При плуговете VariOpal при промяна на работната ширина автоматически се регулира ширината на захват на първия корпус и оптималната линия на тяга.По такъв начин се гарантирна безупречната работа на плуга без странична тяга.Всички опорни точки са оборудвани с износоустойчиви втулки и закалени болтове,което гарантира голяма здравина и дълъг живот.

Опорното колело е разположено по такъв начин,че позволява оран покрай канали,огради и други труднодостъпни места.

Навесните обръщателни плугове VariOpal стандартно са оборудвани със срезен болт за защита от претоварване.При желание на клиента VariOpal могат да бъдат оборудвани с пружинна защита“non stop” от претоварване или хидравлична система за защита от претоварване HydriX.

-По желание на клиента могат да бъдат поръчани и:
Хидравличен цилиндър с памет за по-лесно обръщане ( строго препоръчван за плугове с 5 и повече тела !)
Лентови дъски за лепкави почви:
Траш борд /ъглосним/
Дисков нож Ф 500
Закалени лемежи ( за EurOpal 5 и EurOpal 6 ):
Увеличаване на просвет от 80 см на 90 см
Увеличаване разстоянието между телата на 100 см

LEMKEN | VarioPal
Към началото