LEMKEN | Karat

Lemken Karat

Конструкторите на LEMKEN използват няколко иновативни решения:

– симетрично разположени работни органи

– нова концепция за подравняващите дискове

– трапецовидна рама

– прехвърляне на тежеста към задната ос на трактора чрез хидравличенните  цилиндър

  Благодарение на това, че с бърза замяна на работните органи може да се работи на дълбочина от 5 до 30 см., Karat се превръща в универсален култиватор подходящ, както за повърхностна обработка, така и за средно дълбока и дълбока обработка на почвата.

  За различните видове обработка LEMKEN предлага 3 вида работни органи: закалено широко ( 310 мм ) острие с крила за работна дълбочина до 150 мм. Закалено широко ( 120 мм ) острие, за работна дълбочина до 200 мм. Закалено широко ( 80 мм ) острие. За работна дълбочина до 300 мм.

  Култиваторите Karat могат да бъдат оборудвани със система за  бърза замяна на работните органи.

  Karat могат да бъдат оборудвани с защита „non stop” от претоварване,която контролира изхода на работните органи при среща с препятствие. Допълнителна сигурност дават и срезни  болтове.

     Полунавесните култиватори Karat са снабдени с хидравличен цилиндър прехвърлящ теглото на култиватора към задната ос на трактора. Това намалява боксуването и способства за икономия  на гориво със 25%.

LEMKEN | Karat
Към началото