LEMKEN | VarioPal

При плуговете VariOpal при промяна на работната ширина автоматически се регулира ширината на захват на първия корпус и оптималната линия на тяга.По такъв начин се гарантирна безупречната работа на плуга без странична тяга.Всички опорни точки са оборудвани с износоустойчиви втулки и закалени болтове,което гарантира голяма здравина и дълъг живот. Опорното колело е разположено по такъв […]

LEMKEN | EuroPal

Благодарение  системата Optiquick може бързо да се регулира ширината на захват на плуга и оптималната линия на тяга ,като по този начин се осигурява минимално тягово съпротивление и по-нисък разход на гориво. Стойките на корпусите са здраво прихванати към дебелостенна носеща греда от микролегирана стомана с помоща на болтове.Благодарение на това се постига голяма здравина,надеждна […]

Към началото